GENERATIONSSKIFTE

Mange SMV virksomheder, særligt ejerleder virksomheder, står af forskellige grunde, måske ejerens alder, over for et generationsskifte. Hvorfor er skiftet ikke sket tidligere og hvorfor har man ikke tidligere gjort noget for, at skaffe den nødvendige kapital til internationalisering eller andre oplagte vækstmuligheder, der kunne sikre ejeren en bedre exit?

Der er mange grunde: Ejeren, som ofte er grundlæggeren, kan ikke give slip fra det ene øjeblik til det andet, børnene er måske ikke tilstrækkeligt kompetente, eller også er der ingen interesserede eller oplagte arvinger til, at overtage livsværket. Man mener måske ikke, at have råd til, at ansætte den rette person til, at føre virksomheden videre – eller man er bange for ikke, at vælge den rette, så man i stedet for en investering, ender i et bekosteligt fejlskøn

Verdensbillede
Alternativt til de uopnåelige banklån, at tage andre ind som medejere/ investorer, kan være grænseoverskridende for en ejerleder, selvom det objektivt set er bedre, at eje en del af noget stort, end at eje 100 % af noget småt. Måske kommer man så vidt som til, at forhandle med en eller flere givne parter/ investorer, og måske når man langt hen ad vejen en løsning, men mange gange er det ikke rationelle betragtninger, der bestemmer udfaldet af forhandlingerne.

Når ejerlederen ved eksempelvis fusionsforhandlinger indser, at den fortsatte virksomhed ikke længere skal hedde ”Pedersen & Søn”, bryder forhandlingerne sammen. Denne og andre grundlæggende forskelle på ejerlederens selvforståelse og kreditinstituttets, investorens og andre lønnede ansattes verdensbillede, skaber en kløft, som kan være vanskelig, at overkomme for, at nå et frugtbart resultat.

Her bør bestyrelsen træde i karakter, kan man berettiget mene, men er bestyrelsen nu også en rigtig bestyrelse eller er der tale om en tantebestyrelse, der ikke er kompetent til – eller ønsker, at bringe det ofte delikate emne på bordet med henblik på, at træffe en klog beslutning?

Samtidig er kravene til kreditfaciliteter for SMV virksomhederne blevet skærpet og blevet mere komplekse, hvilket ofte får SMV virksomheden og/ eller de ejerledede virksomheders ledelser til, at opgive ny financiering og dermed ellers oplagte vækstmuligheder.

En anden vej
I konkurrencens hellige navn kan en udvidet definition af resultatløn være en del af løsningen. Hvorfor skal SMV virksomheden nødvendigvis ansætte en dyr direktør, der kan føre virksomheden ind i fremtiden? Hvorfor ikke gå efter en direktør med et selvstændighedsgen, der er villig til, at yde en stor indsats for en moderat løn, skabe resultater og lade hele den foruddefinerede resultatløn konvertere til ejerandele i virksomheden? Dette kan samtidig være chancen for den interesserede for, at kunne få foden under eget bord og selv blive ejerleder af en SMV virksomhed.

På denne måde tilføres SMV virksomheden en nødvendig kapacitet på et økonomisk fordelagtigt og forpligtende grundlag. Det glidende generationsskifte eller medejerskab, giver ejerlederen mulighed for, at følge sit livsværk og langsomt udfase sin involvering og ejerandel. Dette vil sandsynligvis medføre nyt blod til bestyrelsen – som formentlig vil have et andet syn på indbydelse af investorer til selskabet, som alternativ til den svære bankfinanciering.

Hvis ikke ligefrem med crowdfunding, vil indbydelse af flere mindre investorer samtidig sikre ejerleder og partner rimelig kontrol med udviklingen i, og af virksomheden.

En udvidelse af kapitalgrundlaget vil alt andet lige også have den positive effekt, at den tilvejebragte kapital i form af indskudte midler er mere stabil, og ikke som bankfinancierede kreditfaciliteter, risikerer krav om indskrænkning af udlån, stramning af betingelserne, herunder udvidet virksomhedspant, kautioner, rentestigninger, bankens indblanding i handlingsplaner m.v.

Alle parter løber en risiko, tager en chance – men vigtigst – har fælles fokus og mål på et for virksomheden forretningsmæssigt grundlag.

Vil du vide mere? Ring eller skriv til EXIT Partners, Torben Kristensen på telefon 28 10 85 45 eller via e-post tk@exitpartners.dk

Spørgsmål?

Skriv til os nu

Kontakt os

Velkommen hos EXIT Partners

  • Virksomhedsoverdragelse, herunder køb, salg og generationsskifte
  • MBI, MBO, fusion, strategisk opkøb, investering, samt finansiering
  • Vurdering, salgsmodning, rekonstruktion mv.

Få en brochure i trykkvalitet her – lige til, at printe. Interesserede sælgere og købere, samt fusionssøgende virksomheder inviteres til en uforpligtende samtale. Vi tager den tid, der skal til. Ring allerede i dag på telefon
28 10 85 45 for møde, eller skriv til os.

EP-Logo-blue-stor

Copyright 2018 EXIT Partners ApS ©
All Rights Reserved