Mange SMV virksomheder, særligt ejerleder virksomheder, står af forskellige grunde, måske ejerens alder, over for et generationsskifte. Hvorfor er skiftet ikke sket tidligere og hvorfor har man ikke tidligere gjort noget for, at skaffe den nødvendige kapital til internationalisering eller andre oplagte vækstmuligheder, der kunne sikre ejeren en bedre exit?